ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2010

พิธีกรรมจัดสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ รุ่นพระพิจิตร พิธีที่ ๑

หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร หลวงพ่อเงินรุ่นพระพิจิตร หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร พิธีกรรมจัดสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ ตามหลักโบราณษจารย์ พิธีที่ ๑ ๑. พิธีพุทธาภิเษก หลอมชนวนศักดิ์สิทธิ์ ๙๕ แห่งและโลหะธาตุกายสิทธิ์เพื่อผสมเนื้อนวโลหะกลับดำนำไปรีดเป็นแผ่นเพื่อจารพระยันต์บังคับ ณ.วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) จ.พิจิตร เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ มีพระวิสุทธาธิบดี(วีระ) วัดสุทัศน์ฯ พระสุทัสสีมุนีวงศ์ (บุญมี) วัดท่าหลวง เป็นประธานในพิธีพร้อมพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ๙ รูป รายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรก พิธีพุทธาภิเษก เททองหลอมชนวนศักดิ์สิทธิ์ รุ่น พระพิจิตร ณ.วัดท่าหลวง(พระอารามหลวง) จ.พิจิตร ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ๑. พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ ๒. พระวิมลมุนี วัดชัยมงคล จ.พิจิตร ๓. พระสุทัศสีมุนีวงศ์ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร ๔. หลวงพ่อพูน วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ๕. หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ๖. หลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส จ.อุทัยธานี ๗.ครูบาทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ๘.หลวงพ่อพยนต์ วัดเอี่ยมสำองค์ จ.เพชรบูรณ์ ๙. หลวงพ่อไพรินทร์ วัดพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ๑๐. หลวงพ่อป่วน วัดบรรหารแจ่มใส